Despre

Membrii Asociaţiei Elevilor din Bacău doresc să se asocieze în scopul reprezentării intereselor comune ale elevilor din județul Bacău, de a apăra și promova drepturile, obligațiile și interesele elevilor și de a stimula participarea acestora la actul educațional și viața socială, economică și culturală.
Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:
a. Reprezentarea tuturor elevilor din județul Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică, condiție economică etc, în raport cu structurile și organismele decizionale din mediul educațional preuniversitar din Bacău, prin mijloace specifice.
b. Promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor elevilor din Bacău, dezvoltarea descentralizării învățământului preuniversitar, participarea la elaborarea și îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului preuniversitar din România.
c. Organizarea acțiunilor de lobby pentru apărarea intereselor legitime ale elevilor din județul Bacău.
d. Mobilizarea resurselor instituțiilor, organismelor naționale și internaționale, guvernamentale și private pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor din România.
e. Promovarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu toate organizațiile similare din țară și din străinătate.
f. Realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socioculturale, educaționale etc. pentru elevii din județul Bacău.
g. Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale elevilor din județul Bacău și implicarea în soluționarea lor.
h. Promovarea de politici de recunoaștere a importanței rolului și locului elevilor în cadrul societății.
i. Susținerea dezvoltării și diversificării ofertei educaționale pentru tineri și facilitarea accesului
tinerilor la serviciilor publice specifice.
j. Formarea de formatori în domeniul educației nonformale, dezvoltarea activităților de voluntariat și activism civic.
k. Atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european.
l. Creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat ale tinerilor.